باشگاه کوتاه قامتان

باشگاه کوتاه قامتان


  توضیحات

  موسسه ورزشی کوتاه قامتان بلند همت جمهوری اسلامی ایران

  موسسه ورزشی کوتاه قامتان بلند همت جمهوری اسلامی ایران ، موسسه ای غیر انتفاعی و یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی که بر اسا اصول آماتوری با رعایت شئونات اسلامی و مقتضیات ملی با حفظ ظوابط ورزشی به منظور ایجاد روحیه برادری و تربیت و نیرومند ساختن و گسترش و ترغیب نسل جوان و پیشکسوتان قشر کوتاه قامتان بلند همت برای کشوری آباد ، آزاد و با ایمان و با رعایت اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد .

  اهداف موسسه

  • شناسایی ، تربیت و حمایت از نیروهای مستعد و توانمند جامعه کوتاه قامتان سراسر کشور
  • تهیه و تامین امکانات و تاسیسات و ایجاد و احداث اماکن ورزشی پس از اخذ مجوزهای لازم
  • تاسیس و اداره مدارس آموزشی ورزشی در کلیه رشته ها و پایه های ورزشی
  • برگزاری و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی در کلیهرشته های ورزشی
  • همکاری با مراکز ورزشی داخلی و خارجی و برگزاری همایش و جشنواره .
  • انعقاد تفاهم نامه های مربوط با موسسات کوتاه قامتان سایر کشورها برای ارثقای بنیه حرفه ای و فنی موسسه
  • حمایت های مادی و معنوی از ورزشکاران عضو و اعضاء موسسه
  • تهیه و فروش ، انتشار کتب، جزوات و نشریات آموزشی ورزشی و نشر اخبار ورزشی
  • تلاش در جهت جذب کمک ها و خدمات داوطلبانه نهادهای دولتی و غیر دولتی و مشارکتهای مردمی
  • افتتاح و گشایش حسابهای بانکی و مالی و ارزی نزد کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم از سپرده و جاری ، اخذ ودریافت تسهیلات و وام از بانک ها و موسسات مذکور در جهت منافع موسسه
  • تهیه و تدوین تقویم ورزشی به منظور هدفمند کردن برنامه ای موسسه و برگزاری کلینیک داوری و مربی گری در سطح ملی و یبن المللی .
  • کلیه اعضاء موسسه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و دستور العمل های مصوب مجمع و هیات مدیره و اصول وفاداری هستند .
  نمایش سایت